BİLGİLER

Reklam Çeşitleri

Reklam, pazarlamanın mühim bir unsurudur. İş dünyasında şu şekilde bir söz vardır: “Reklam yapmıyorsanız, kesinlikle ne yaptığınızı biliyorsunuzdur; sadece, bunu bilen tek şahıs de sizsiniz.” Reklamın amacı, hedef kitlenin dikkatini sunulan ürün yada hizmete çekmektir. “Hedef kitle” kimi zaman tüm dünya anlamına gelebilir: kola yada otomobil reklamlarında olduğu benzer biçimde…

İyi yada fena reklamdan söz etmek mümkündür. Reklamların yasal, masum, dürüst ve gerçekçi olmaları gerekir. Devletimizde Radyo Tv Üst Kurulu, radyo ve televizyonlarda gösterilen reklamlar ile alakalı şikayetleri değerlendirerek. gerekirse söz mevzusu reklamın yayınlanmasına engel olabilmektedir. Dört temel reklam türünden söz edilebilir: Bilgilendiren, iknaya dayalı, rekabetçi ve kolektif reklam.

Bilgilendirici reklam

Bu tür reklamlar, halka bir ürün ya da hizmetten söz ederken, onun yararını ve hususi amaçlar için uygunluğunu açıklar. Bu şekilde reklamlara kimsenin itirazı olmaz. Reklamın verdiği bilgiyi kendimiz öğrenemeyecek kadar meşgul olduğumuz için bir reklamcı dikkatimizi bir noktaya çektiğinde memnun oluruz.

İknaya dayalı reklam

Bu tür reklamlar ara sıra rahatsız edici boyutlara ulaşabilirler. mesela, televizyonda sonu gelmeyen deterjan reklamları, bizi marka değiştirmeye ikna etmeye çalışırlar. sadece yaşam kalitemizi arttıran bir unsur değildirler.

Rekabetçi reklam

Belirli bir ürünün pazardan daha çok hisse kapmasını hedefleyen reklam türüdür. Kısmen bilgilendirici, kısmen de iknaya yöneliktir fakat asla şüphe yok ki daha iyi ürünlerin piyasaya çıkmasında etkili olur. mesela, dünyada belli başlı on büyük taşıt aracı üreticisi vardır. Bu firmalar, hem pazardan daha çok hisse almak için, hem de oto pazarını genişletmek için birbirleriyle rekabet ederler. Reklamını meydana getirecek.: “daha iyi özelliklere” erişme çabası, onlar daha iyi fren, aydınlatma, motor ve lastik geliştirmeye yöneltir.

Kolektif reklam

Belirli bir endüstri için tecim örgütlerince meydana getirilen toplu reklamdır. Kamu kurumlarının da bu tür reklam yapmış olduğu görülür. Mesela, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’nin duyuruları, Sıhhat Bakanlığı’nın ishale karşı halkı uyaran tv reklamları bu sınıfa girer.

Reklamcılığın etik yasaları

Reklâmla uğraşanların uyması ihtiyaç duyulan kurallar vardır. Bunlar resmi kuruluşlarla sektör temsilcilerinin ortaklaşa benimsedikleri kurallardır. Temelde tüm reklâmlar; yasal, masum, dürüst ve gerçekçi olmalıdır.

Yasallık

Reklâmlar, kullanılacakları ülke yasalarına ters düşmemelidir. Yasaların gerektirdiği hiçbir şey göz ardı edilmemeli ve yasaları gözden düşürücü özellikte olma-malıdır.

Masumluk Reklam, halkın duygularını incitecek özellikte olmamalıdır. Bu, toplumda üstünde görüş ayrılığı ve münakaşa bulunan mevzuları da içine alır. Toplumun bazı kesimlerinin duyarlılıkları da göz ardı edilmemelidir.

Dürüstlük

Reklamlar, insanların bilgisizliği, deneyimsizliği yada saflığından yararlanma-malıdır. Tasarım, reklamcının amacını açık seçik ortaya koymalıdır.

Gerçekçilik Bir reklam, yanlış bir ifade, muğlaklık, bir mevzuyla ilgili bazı noktaları tamamlanmamış bırakma yada abartma kanalıyla halkı yanlış düşünmeye yönlendirmemelidir.

Hatırlatma

  1.  Alıcı ve satıcılar arasındaki ilişkide taraflar eşit değildir. Üreticiler oldukca daha iyi örgütlenmişlerdir ve oldukca daha güçlüdürler. Buna karşılık tüketicilerin oldukca daha dağınık bir yapısı vardır, bu yüzden korunmaya gereksinimleri vardır.
  2. Tüketicinin korunması mevzusunda geleneksel yaklaşım bunu mal satın alanın itina ve dikkatine bırakmaktadır.
  3. Bugün satıcıların oldukca daha dikkatli olmaları gerekiyor. Mallar satıcının tanımladığı özellik ve kaliteye haiz olmalıdır. Satışın numune üstünden yapıldığı durumlarda malın numuneye uygun olması gerekir.
  4. Tüketicilerin korunması için yapılması gerekenlerin başlangıcında bilgilendirme geliyor. Tüketiciler hem ürünler hem de haklarını iyi mi koruyacakları mevzusunda bilgilendirilmelidirler.
  5. Endüstri ve Tecim Bakanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü, Endüstri ve Tecim Odaları’nın tüketici birimleri, bizzat tüketicilerin kurmuş oldukları dernekler, tüketiciyi bilgilendirme açısından son aşama işlevseldirler.
  6. Kredili satış, tüketicilerin kendi olanaklarıyla haiz olamayacakları malları satın alma imkânı verir.
  7. Reklamlar, mal ve hizmetler hakkında tüketicilere data verebileceği benzer biçimde onları yanıltabilir de. Bu tür reklamların denetlenmesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir